Nhạc Biên Hòa

Những ca khúc trử tình, thơ phổ nhạc .
Bản quyền của Hội Ái Hữu Biên Hoà, Houston , Texas>


Biên Hòa Ca
Thơ: Lâm Sông Đồng, Nhạc: Bằng Giang,
Hoà Âm: Cao Ngọc Dũng, Hợp ca: Văn Cường, Tâm Thư

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Bây giờ em ở đâu

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Biên Hòa quê ta

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Đêm tôi nhớ quê nhà
Thơ Lâm Sông Đồng, Nhạc Bằng Giang
Hoà Âm Cao Ngọc Dũng, Ca sĩ Tâm Thư

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Em bên dòng Đồng Nai
Thơ Thương Việt Nhân, Nhạc Bằng Giang,
Hoà Âm Canada, Ca Sĩ Hồng Loan

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Hương kỷ niệm
Thơ Hoàng Ánh Nguyệt, Nhạc Bằng Giang,
Hoà Âm Cao Ngọc Dũng, Ca sĩ Tâm Thư

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Hương xưa
Thơ Lâm Sông Đồng, Nhạc LMST,
Hoà Âm Cao Ngọc Dũng, Ca sĩ Thuỳ An

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Hương xưa 2
Thơ Lâm Sông Đồng, Nhạc Bằng Giang,
Hoà Âm Cao Ngọc Dũng, Ca sĩ Tâm Thư

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Khúc du ca

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Kỷ niệm buồn

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Lưu bút ngày xanh
Thơ Võ Thị Tuyết, Nhạc LMST,
Hoà Âm Cao Ngọc Dũng, Ca sĩ Tâm Thư

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Một trời thu xưa
Thơ Lâm Sông Đồng, Nhạc LMST,
Hoà Âm Cao Ngọc Dũng, Ca sĩ Thuỳ An

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Mưa ngâu từng giọt lệ sầu
Thơ Lâm Sông Đồng, Nhạc Bằng Giang,
Hoà Âm Cao Ngọc Dũng, Ca sĩ Tâm Thư

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Mưa ngâu từng giọt ước mơ
Thơ Lâm Sông Đồng, Nhạc Bằng Giang,
Hoà Âm Cao Ngọc Dũng, Ca sĩ Thuỳ An

 

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Mưa ngâu vang vọng nổi sầu
Thơ Lâm Sông Đồng, Nhạc Bằng Giang,
Hoà Âm Cao Ngọc Dũng, Ca sĩ Tâm Thư

 

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Mùa Thu Montreal
Thơ Lâm Sông Đồng, Nhạc Bằng Giang,
Hoà Âm Lê Duy, Ca sĩ Xuân Thảo

 

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Nhớ mãi một mùa xuân

 

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Nhớ Sài Gòn ta nhớ em
Thơ Lâm Sông Đồng, Nhạc Bằng Giang,
Hoà Âm Cao Ngọc Dũng, Ca sĩ Tâm Thư

 

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Nhớ trường xưa
Thơ Lâm Sông Đồng, Nhạc Bằng Giang,
Hoà Âm Cao Ngọc Dũng, Ca sĩ Tâm Thư

 

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Nổi buồn xa xứ
Thơ Lâm Sông Đồng, Nhạc LMST,
Hoà Âm Cao Ngọc Dũng, Ca sĩ Tâm Thư

 

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Sao sa từ thuở còn son
Thơ Lâm Sông Đồng, Nhạc LMST,
Hoà Âm Cao Ngọc Dũng, Ca sĩ Thuỳ An

 

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Thầm gọi tình nhân
Thơ Lâm Sông Đồng, Nhạc LMST,
Hoà Âm Cao Ngọc Dũng, Ca sĩ Thuỳ An

 

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Thương Bolsa nhớ Sài Gòn
Thơ Lâm Sông Đồng, Nhạc Bằng Giang,
Hoà Âm Cao Ngọc Dũng, Ca sĩ Thuỳ An

 

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Thương nhớ người tình xa
Thơ Hoàng Ánh Nguyệt, Nhạc Bằng Giang,
Hoà Âm Cao Ngọc Dũng, Ca sĩ  Thuỳ An

 

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Thu vàng
Thơ Lâm Sông Đồng, Nhạc Bằng Giang,
Hoà Âm Cao Ngọc Dũng, Ca sĩ Tâm Thư

 

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Tìm thương nhớ

 

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Tình xuân mộng
Thơ Hoàng Ánh Nguyệt, Nhạc LMST,
Hoà Âm Cao Ngọc Dũng, Ca sĩ Tâm Thư

 

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Trĩu lòng thương ai
Thơ Thế Nhân, Nhạc Bằng Giang,
Hoà Âm Cao Ngọc Dũng, Ca sĩ Tâm Thư

 

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Trời vào xuân chưa em

 

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Yêu người
Thơ Lâm Sông Đồng, Nhạc Bằng Giang,
Hoà Âm Cao Ngọc Dũng, Ca sĩ Tâm Thư

 

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.