KỶ NIỆM VỚI NGHĨA TRANG QUÂN ĐỘI BH – Nguyễn Kim Lộc

By on June 6, 2012